Andre Herzberg Atelier-740125. Februar 2020 – Kopie